Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
forurensning.jpg
Protestaksjon mot avfallsanlegg på Eikhaugen
Publisert 16.08.2017
Ragn-sells AS har søkt om tillatelse etter forurensingsloven til drift av nytt avfallsanlegg på Eikhaugen. Søknaden gjelder tillatelse etter forurensingsloven til omlasting, sortering og mellomlagring av sortert og usortert avfall. Virksomheten er også planlagt å omfatte mottak og kverning av kasserte kjøretøy og kverning av trevirke.

Konsekvensene av en eventuell etablering vil være mer tungtrafikk, farligere skolevei, plagsom lukt, sjenerende støy, mer forurensing, flere skadedyr og den ekstra belastningen med enda ett avfallsanlegg i området. Dette vil være negativt for hele bydelen Tangen-Åskollen og omegn. 

Drammens Tidende har tidligere laget en sak om dette. De ønsker å oppdatere saken med et nytt bilde og ny informasjon. Velforeningen på Eikhaugen ønsker at vi og de andre velforeningene, borettslagene og sameiene som er berørt møter opp og viser vår mostand mot denne etableringen.

Ragn-Sells har betalt 40 millioner kroner for tomten og kjøpet er tinglyst. De kommer neppe til å gi seg sånn helt uten videre. Det er viktig at vi benytter enhver anledning til å engasjere oss i motstanden mot Ragn-Sells.

Fotograferingen vil skje i dag, onsdag 16. august kl 18:30 ved lekeplassen på Eikhaugen. Alle som kan stille opp vil være med å bidra til å hindre denne etableringen. Kontaktperson for velforeningen på Eikhaugen er Tommy Album Rørvik (41212411).
 

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi