Logg inn

Getynet ID - Enkel login til mange tjenester
  Identifisering
Logg inn
veiarbeid.png
Veiarbeid i Nordbyveien
Publisert 29.05.2017
Statens vegvesen skal utbedre vei og fortau i Norbyveien. Enkelte skråninger og støttemurer langs veien skal stabiliseres. Drammen kommune skal legge nye vann- og avløpsledninger, samt ny belysning. Ledninger i luftstrekk skal ned i kabelanlegg.

Arbeidet har startet og vil vare til sommeren 2019. Nordbyveien vil være sperret for gjennomkjøring i hele perioden. Beboere i området vil kunne kjøre til og fra egen bolig, men kun fra en ende av Nordbyveien.

Arbeidet har startet i området mellom Kiwi og nedkjørselen til Helleristningen. Dette arbeidet vil vare til over sommeren 2017. I denne perioden må vi benytte nederste del av Nordbyveien for å komme oss inn og ut av borettslaget. 

Deretter starter arbeidet nederst i Nordbyveien og beveger seg gradvis opp til oss. Dette arbeidet vil vare frem til sommeren 2019. I denne perioden må via kjøre via Kiwi for å komme inn og ut av borettslaget.

Bussrute 4 kjører i dag fra Kniveåsen, ned Oscar Kiærs vei, ut på Svelvikveien og samme vei tilbake. Bussen vil om kort tid også svinge innom Åskollen skole på vei til og fra byen. Den vil da kjøre fra Kniveåsen ned til skolen, snu på skolen, kjøre tilbake til til Oscar Kiærs vei, ned Oscar Kiærs vei, ut på Svelvikveien og samme vei tilbake.

Fordelsprogram for beboereLes mer

Her er vi